ישנם 2 סוגי פרישה:
1.      עזיבת עבודה לפני גיל פרישה.
2.      פרישה לגמלאות.

עזיבת עבודה
בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, מפסיק המעביד להפריש תשלומים לכל התוכניות הפנסיוניות והביטוחים הקולקטיבים.
יש צורך לשמור על התוכניות באופן עצמאי.
  • לשמור על זכויותיך בהמשך לפוליסות הקולקטיביות באופן פרטי ללא הצהרת בריאות ולהמשיך את גביית הפוליסה דרך הוראת קבע.
  • יש צורך לבחון את החיסכון הפנסיוני, האם יש צורך לשנות מסלול,  להמשיך להפקיד או למצוא אלטרנטיבה טובה יותר.
פרישה לגמלאות
  • יש צורך בפגישה עם נציג קידמה- מומחה לפרישה על מנת לבנות תהליך שלם של בירור צרכים לתקופת הפרישה.
  • לשמור על זכויותיך בהמשך לפוליסות הקולקטיביות באופן פרטי ללא הצהרת בריאות ולהמשיך את הגביה דרך הוראת קבע.
  • בחינת הכספים שנצברו בחסכון הפנסיוני. לבדוק מה הצרכים הקיימים לתקופת הגמלאות (רמת הכנסה הדרושה למשפחה) , מה הצורך במימוש סכומים חד פעמיים.  בסיום התהליך תוצג בפניך ההמלצה הטובה ביותר עבורך, הכוללת הסבר כיצד לממש את הכספים. כל זאת בהתחשב בהביטי המיסוי תוך אופטימיזציה כלכלית.
מה להביא לפגישה
לארגן את כל המסמכים הבאים:
  • 3 תלושי שכר אחרונים
  • צילום תעודת זהות
  • דוחות ומידע עדכניים של קופות גמל, קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוחי מנהלים וביטוחים אחרים וחסכונות קיימים.