מטרת תכנון המותאם אישית היא להבטיח המשך רמת חיים סבירה של המשפחה בכל אחד מהמצבי שעלולים להתרחש במשך חייו של אדם וקיימים 3 מצבים כאלה בודאות:
 1. פרישה לגמלאות
 2. חלילה, מוות מוקדם מגיל פרישה
 3. חלילה, נכות ואובדן כושר עבודה
כדי שנוכל להתכונן ולתכנן, חשוב שנדע מהו מצבנו הפנסיוני היום.

איך בדיקות רפואיות קשורות לתכנון פנסיוני
 • רוב בני האדם מבצעים בדיקות רפואיות תקופתיות על מנת לגלות מבעוד מועד בעיות רפואיות שעלולות לצוץ.
 • מדוע לעבור בדיקה שנתית לבריאות בלבד ?
 • האם אפשר לבצע בדיקה לערכו הכלכלי דל העובד ומשפחתו ?  התשובה היא שאפשר.
התכנון הפנסיוני ממפה את האדם כמו MRI   ובדיקות אחרות על מנת לזהות ולדעת מה מצבו הפנסיוני מבחינת: שארים, נכות, חיסכון  ואז נוכל להמליץ איזה תוכניות מתאימות לאדם כדי להיות מסודר פנסיוני כמו שרופא מתאים תרופות ממצאים של הבדיקות.          כמו שבדיקות רפואיות מתבצעות אחת לתקופה (שנה) כך גם הבדיקה הפנסיונית אמורה להתבצע בכל ציון דרך של האדם (נישואין, הולדת ילדים, שינויים בעבודה, פרישה) או אחת לשנתיים.

ערכו הכלכלי של אדם
"אדם עובד" – כל זמן שיש לו יכולת לעבוד ולהתפרנס.
"כסף עובד" – מכשיר פיננסי או ביטוחי שניתן להכניס כסף שמקורו אינו עבודה
ערכו הכלכלי של האדם מושפע משתי מצבים אלו, כל זמן  ש"אדם עובד" יוכל להתקיים ולחסוך.  מה יקרה אם אדם לא יוכל לעבוד ולהתפרנס,  הוא בהכרח יזדקק "לכסף עובד" על מנת שיחליף את ה"אדם העובד".

איך מבצעים את התכנון לעובד?
 1. מפגש ראשוני עם הלקוח לקבלת החומר הפנסיוני והביטוחי הקיים ללקח.
 2. הזנת הפרטים האישיים והפנסיוניים לתוכנה וקבלת "פלט" מצב קיים והמלצות לביצוע.
 3. בחינת ההמלצות בתחום גובה הפנסיה העתידית, ביטוח שארים ללקוח, ביטוח נכות ואובדן כושר עבודה, ביטוח מחלות קשות, ביטוח בריאות וסיעוד. התאמה נכונה של קופת הגמל לוותק העבודה, גיל העובד וטעמי הסיכון, הביטי תקנה 3 לחוק קופות הגמל המשפיעות על הלקוח.
 4. דיון עם העובד על ההמלצות וביצוען ללא טרחת הלקוח (מילוי טפסים, העברתם לחברות ועדכון המעביד).
 5. תיעוד הביצוע בתוכנת ניהול קבוצת קידמה ויכולת מעקב אחר צורך בשינויים.
לסיכום
בעולם מורכב זה ובליל התוכניות המצויות, לכל אדם יש צורך באנשי מקצוע על מנת שיפלסו את דרכו, ימליצו ויכוונו אותו כדי שיהיה "מסודר ומוגן" פנסיונית. עפ"י חזון קבוצת קידמה- אנו נדאג לכך מ-א' ועד ת'.