בשנת 2000 הוקם מיזם שמשרת בלעדית את ארגון עובדי תנובה.
באמצעות התקשורת בין ארגון העובדים לקבוצת קידמה.
במיזם זה מוענקות הטבות ושירותים בלעדיים לעובדי תנובה
בכל תחומי הפעילות של קבוצת קידמה
זוהי התקשורת ייחודית בארץ.