תנאים משפטיים:
אני מבקש בזאת להירשם לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של קידמה י.נ. סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "קידמה")  לשם קבלת מידע אודות פוליסות ביטוח, מוצרים פיננסים ומוצרים פנסיוניים שלי (להלן: "המוצרים") ו/או לצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים כפי שיתאפשר באתר מעת לעת ובכפוף לתנאי וכללי ביצוע הפעולות כפי שיקבעו.
  1. ידוע לי כי הנתונים בתיק האישי מבוססים על נתונים מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה וקופות הגמל ועל אחריותם בלבד.   נתוני הכיסויים הביטוחיים  וצבירת החיסכון מגיעים ישירות מקרנות הפנסיה, חברות הביטוח ובתי ההשקעות ובאלו יתכנו שיבושים או חוסרים או אי דיוקים.
  2. כל החישובים והמידע הנמצא בתיק האישי הינם לידיעה בלבד והם אינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך הצעה, ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול להחזיק, לרכוש  או למכור נכסים או שירותים פיננסיים , פנסיוניים וביטוח.   המידע אינו מהווה שיווק פנסיוני והשקעות ואין באמור להחליף ייעוץ מכל סוג שהוא.
  3. המידע בתיק האישי לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנות.   הזכויות  והחובות יקבעו  רק על ידי תנאי המוצרים השונים בחברות הביטוח, הפנסיה ובתי ההשקעות.
  4. כל העושה שימוש באתר ובמידע בתיק האישי, עושה  זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד וקידמה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהו שיגרם למשתמש כתוצאה בהתחברות על האמור באתר ובמידע בתיק האישי.
  5. ידוע לי כי קידמה עושה כל שביכולתה לשמור על סודיות הנתונים בשיטת אבטחה מתקדמת המאושרת לשימוש באינטרנט ובכל זאת עדיין קיימת סכנה של חדירה לנתונים על ידי גורם אחר.  קידמה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות חדירה לנתונים ע"י גורם בלתי מורשה.
נשמח לעמוד לרשותך באמצעות טופס  פנה אלינו בטלפון 04-8201101 לסופי בשלוחה 109