קרן פנסיה היא  מוצר פנסיוני הכולל, בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, גם כיסוי למקרה פטירה (פנסיית
 שאירים) וכיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות).
כל שכיר וכל עצמאי יכול להצטרף לקרן הפנסיה.
לקוח הרוכש קרן פנסיה נקרא "עמית".
 
אפשרויות רכישת קרן הפנסיה
  • שכיר - הפקדות מהמשכורת החודשית ע"י המעסיק והעובד משולמת ע"י  מעסיקו.
  • הפקדה של עצמאי לקרן הפנסיה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי
  • ערבות הדדית - העמיתים בקרן הפנסיה מבטחים את עצמם
  • במקרה של פטירה מוקדמת של  העמית - תשולם פנסיית  שאירים לשאיריו בהתאם למסלול שנבחר.
  • כיסוי למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה - תשולם למבוטח פנסיית נכות בהתאם למסלול שנבחר. 
צבירת החיסכון
החיסכון שנצבר לזכות העמית בקרן הפנסיה, עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקרן, בתשואה וברווחים על כספי החיסכון, במסלול הביטוח הנבחר, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים. החיסכון ישלום לעמית כקצבה (פנסיה) חודשית לאחר פרישתו עפ"י מקדם קצבה שיקבע מעת לעת. 
 
גובה ההפקדות
בהפקדות של שכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33% לפיצויים. מאחר והחיסכון בקרן הפנסיה המקיפה, נהנה מהבטחת תשואה בשיעור 4.8% לשנה, על 30% מהחיסכון, ההפקדה החודשית מוגבלת בתקרה בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. 
הפקדת עצמאי לקרן הינה בשיעור עד 16% מההכנסה המזכה.
 
יתרונות קרן פנסיה
  • גמישות בבחירת מסלולי הביטוח, בהתאמה לצרכי הלקוח.
  • גמישות בבחירת מסלולי פנסיית זקנה בפרישה, בהתאמה למצבו האישי של הלקוח ולהעדפותיו.
  • עלויות נמוכות של כיסוי שאירים ונכות בהשוואה לביטוח מנהלים.
  • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית. (בהתאם למוצע בכל קרן)
  • 30% מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות, הצמודות למדד ונושאות ריבית מובטחת בשיעור 4.8% לשנה.
קידמה משווקת את קרנות הפנסיה המובילות בענף ומתאימה לכל לקוח תוכנית חיסכון פנסיוני על פי שכרו, צרכיו ותוכניותיו לעתיד.