קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון, המאפשרת לשכירים ולעצמאיים לצבור חיסכון הוני לכל מטרה. לאחר 6 שנות וותק, צבירת הכספים (של המעסיק והעובד) הינם פטורים ממס ונזילים למשיכה.
רבים אינם יודעים זאת, אך הפטור ממס הניתן לאחר 6 שנות וותק, נשמר גם אם לא מבוצעת משיכה מהקרן.

אפשרויות רכישת התוכנית
  • חיסכון - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד וחלק מופקד ע"י המעסיק
  • הפקדה של עמית עצמאי לקופה משולמת ע"י העמית העצמאי.
צבירת החיסכון
החיסכון שנצבר לזכות העמית, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקרן וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות כספים, אם בוצעו.
צבירת החיסכון ניתנים למשיכה בתוך 6 שנים או לעובדים שהגיעו לגיל פרישה יכולים למשוך לאחר 3 שנים.

גובה ההפקדות
בתוכניות לשכירים: עד 2.5% מהשכר החודשי ברוטו ע"י העובד ועד 7.5% ע"י המעסיק. הפקדות העובד חייבות להיות לפחות 1/3 מהפקדות המעסיק. הפקדות המעסיק הפטורות ממס בידי העובד, במגבלת תקרה.
בתוכניות לעצמאיים: עד 7% מההכנסה החודשית, במגבלת תקרת "הפקדה מוטבת", לעניין הטבות המס.

יתרונות קרן השלמות
  • חיסכון הוני לטווח בינוני
  • ההפקדות לחיסכון והרווחים פטורים ממס, עד תקרה הקבועה בתקנות
  • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית
  • ניתן להשתמש בקרן כתוכנית חיסכון לפרישה
קידמה משווקת קרנות השתלמות של בתי ההשקעות המובילים בשוק ומתאימה לכל לקוח תוכנית חיסכון עפ"י שכרו והעדפותיו האישיות.