אנו מברכים אותך עם כניסתך למקום עבודתך החדש.
אנו נסייע לך להפיג את חוסר הוודאות בכל הקשור לתחום הפנסיוני
והביטוח, ומאחלים לך הצלחה.
 
בשלב הראשון נציג קידמה יפגוש אותך ויציג בפניך שלל האפשרויות במסגרת עבודתך שארגון העובדים מאפשר לך להשתלב ככל עובד. פגישה  אורכת כחצי שעה .

ככלל, הפגישה מחולקת למספר שלבים:

הצגה, ואימות פרטים
בשלב זה, יציג עצמו נציג קידמה,  יאמת את כל הפרטים האישיים שלך הרשומים במערכות קידמה, כגון: מצב משפחתי, תאריכי לידה ומספרי זהות של בני המשפחה,​ שכר מבוטח והכנסות נוספות, כתובות, טלפונים, כתובת דוא"ל ועוד.

בירור צרכים
בשלב זה, ישאל אותך הנציג מספר שאלות בנוגע לתוכניות פנסיוניות קודמות שברשותך, העדפת סיכון בהשקעות, מטרות החיסכון הפנסיוני וכיסויים ביטוחיים, שינויים צפויים עתידיים, מצב כלכלי, חסכונות אישיים ועוד. מומלץ מאד בשלב זה, לשתף את הסוכן הפנסיוני במרב המידע שברשותך, על מנת שבהמשך הפגישה יוכל להתאים לך את התוכנית המתאימה ביותר עבורך.

סימולציה והמלצות
נציג קידמה יערוך לך תכנון פנסיוני וימליץ לך על החיסכון הפנסיוני המתאים לך ועל חוסרים ביטוחיים המתאימים לצרכיך ע"י "תפירת חליפה אישית "
כמו כן יצרף אותך לתוכנית הביטוח הקולקטיבית השונות הנהוגים במקום עבודתך וידאג לזכויותיך.
אנו נמלא עבורך את הטפסים המתאימים ונדאג להעבירם לגופים הרלוונטיים על מנת לשמור על זכויותיך. 
 
מה להביא לפגישה
 
אנו ממליצים לך להביא את התוכניות שברשותך, החסכונות, התשלומים והכיסויים הביטוחיים, וכן הדוחות השנתיים והרבעוניים, המתקבלים מהגופים השונים.
בנוסף, עליך להכין מראש צילום תעודת זהות הכולל ספח פתוח, או להביא עמך את תעודת הזהות בשילוב ספח. אנו מבקשים שיהיו ברשותך את כל פרטי בני המשפחה והתלויים בכך כלכלית, אם יש, כולל שם מלא, מספר ת.ז, תאריך לידה וכתובת עדכנית.