קבוצת קידמה מלווה אתכם בכל שלב בחיים. בכל שינוי תעסוקתי, בין אם בגידול או הפחתת שכר, יציאה לחופשת לידה או לחופשה ללא תשלום, הפיכה לבעל שליטה בחברה.  קידמה מעניקה ללקוחותיה את האפשרות לפגישה עם סוכן פנסיוני שיודע לסקור ולבחון את התיק הפנסיוני, לברר עמכם את הצרכים לתקופה הקרובה ולהמליץ על הפעולות המתאימות ביותר לכם.

המלצות נציג קידמה יתייחסו לנושאים הבאים:
  1. בדיקת התאמת התוכניות הפנסיוניות שברשותכם לצרכים שלכם.
  2. בדיקת התאמת סכומי ביטוח החיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח הבריאות וביטוח הסיעוד לצרכים שלכם, והשלמת חוסרים במידת הצורך.
  3. בדיקת אפיקי ההשקעה בתוכניות הפיננסיות שלכם והאם הם תואמים את ההעדפות הסיכון שלכם.;
  4. בדיקת כדאיות פתיחת חיסכון אישי או תיק השקעות מנוהל; הגדלת הפקדות לחיסכון אישי או הגדלת החיסכון לגיל פרישה.;
  5. בדיקה אם יש צורך בעדכון מוטבים בתוכניות השונות
כל המלצה שתקבלו תלווה בנימוקים מקצועיים להמלצה ותתועד בסיכום הפגישה.
לאחר קבלת כל ההמלצות, תוכלו להחליט אילו המלצות אתם מקבלים, אילו אתם דוחים למועד מאוחר יותר ואלו אינכם מקבלים.

מה לעשות באחד המצבים
מזל טוב לרגל הולדת הילד/ה!
אנו מאחלים לכם בריאות ואושר באירוע מרגש זה.
בהזדמנות זו כדאי להבין מה קורה לביטוח הפנסיוני במהלך חופשת הלידה, ובתקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת), אם החלטתם לקחת חופשה כזו.

חופשת לידה והביטוח הפנסיוני
בחופשת לידה, על פי התקופה המוגדרת בחוק, המעסיק מחויב להמשיך להפקיד הפקדות לתוכניות הפנסיוניות באופן שוטף ומלא. כלומר, בתקופה זו אין צורך להסדיר דבר. לעתים, המעסיקים מבצעים הפקדה רטרואקטיבית בתום חופשת הלידה עבור כל התקופה - ולא באופן שוטף. בעת קבלת הדו"ח השנתי או הרבעוני מהקופה, בדקו את הנתונים, וודאו כי אכן בוצעו הפקדות סדירות להסדר הפנסיוני במשך חודשי תקופת חופשת הלידה, או הפקדה חד פעמית בתום התקופה.

חל"ת לאחר חופשת לידה
במידה שהחלטתם להאריך את חופשת הלידה לתקופת חל"ת (חופשה ללא תשלום), המעסיק מפסיק לשלם לתוכניות הפנסיוניות. אם לא תתחילו להפקיד כספים באופן עצמאי לתוכנית, התוכנית תוקפא והכיסויים הביטוחיים בה יבוטלו. ההשלכה של הפסקת התשלומים הינה משולשת:
  1. בתקופה זו המשפחה לא תהיה מבוטחת למקרה פטירה ולמקרה אובדן כושר עבודה - כיסויים חשובים בהחלט.
  2. לכשתרצו להחזיר את הכיסויים לפעילות, ייתכן שתידרשו לתהליך חיתום רפואי, מילוי הצהרות בריאות ובדיקה רפואית, דבר שאינו מבטיח שתתקבלו בתנאים הקודמים לכיסוי, אם חל שינוי במצב הבריאותי שלכם.
  3. בחלק מההסדרים הפנסיוניים , אם מפסיקים להפקיד למשך תקופה מסוימת, לא ניתן לשוב ולהפקיד אליהם לאחר מכן. ניתן לאבד כך תוכניות עם תנאים טובים במיוחד לגיל פרישה, שכיום אינן קיימות.
  4. להסדיר את הביטוחים הקולקטיביים כגון בריאות לתשלום בהוראת קבע עד חזרה לעבודה.
לצורך הסדרת המשכיות הכיסויים והתוכניות (ביצוע "הסדר ריסק") בתקופת חל"ת, יש להיפגש עם נציג קידמה שימליץ כיצד לעשות זאת. הנציג יבצע עבורכם את ההליך, כולל מילוי וחתימה על הטפסים והעברתם לקופות.