פרישה לגמלאות
פרישה לגמלאות מתחלקת לשניים:
1. ההכנה לפרישה
2. הפרישה עצמה


ההכנה לפרישה מתחילה בגיל 60
 1. בדיקת כל המקורות הכספיים
 2. המקורות הכספיים (אלה המועמדים לקצבה) וכאלה המיועדים להון.
 3. בחינת האפשרויות לחסכון בסכום חד פעמי להגברת הקצבה ע"י הלוואה (מקרן השתלמות, משכנתא הפוכה.
 4. הפקדת הכספים מתוכנית חסכון לתיקון 190
מתכננים השקעה בקופ"ג לפי תיקון -190 למה כדאי לשים לב?
 
קופת גמל לפי תיקון 190- אפיק השקעה גמיש ומשתלם
 
לקראת גיל 60,הנכונות ללקיחת סיכונים משתנה, אפיק החיסכון שמציע תיקון 190 נועד להעלות את כדאיות ההשקעה, ומציע הטבות מס אטרקטיביות לצד גמישות מירבית במשיכת הכסף.
 
אז מה בעצם כולל, למה צריך לשים לב, למי כדאי לעשות זאת אך לא פחות חשוב – מי לא?
 
מה זה כולל?
 • הפקדה לקופת גמל ייעודית, המנוהלת על ידי חברות הביטוח ובתי השקעות.
 • התוכנית נזילה, וניתנת למימוש בכל עת.
 • דמי ניהול נמוכים.
 • אפשרות למינוי מוטבים.
 • ניתן לקבל מכספי ההשקעה ורווחיה (ללא מס) –"קצבה מוכרת" (קצבה פטורה ממס) המתווספת לפנסיה הרגילה.
 • אפשרות לקבלת הלוואות בתנאים נוחים בגובה של עד 80% מההשקעה.
 • ישנם בתי השקעות המאפשרים לנהל את הכספים בקופת גמל IRA   (חשבון בניהול אישי).
 • בעת המשיכה, הרווח הנומינלי יחויב במס בשיעור של 15% לעומת שיעור של 25% מהרווח הריאלי החל ביתר אפיקי החיסכון ( קרנות נאמנות, אג"ח צמודות, ריבית על פיקדונות בנק וכו').
 • בעת המשיכה, אין צורך בפנייה למס הכנסה לקבלת אישורים (כל תהליך מתבצע ע"י הקופה).
 • זכאות להטבת מס- ניכוי של עד 35%-מ-35 אלף השקלים הראשונים בשנת ההפקדה.
בעת המשיכה, סכום זה ימוסה כהכנסה לפי שיעור המס השולי (ללא קשר אם נהנית בפועל מהטבה בעת הפקדה)
 • קיימת תקרה לסכום הפקדות בהתאם לגיל בעת ההפקדה (לדוגמא בגיל 67 התקרה 9.2 מיליון)
 • ניתן להעביר את יתרת ההשקעה בתוכנית (קרן ורווחים) לקופה המשלמת קצבה, וליהנות מפטור מס מלא בעת קבלת הפנסיה מהקופה (כולל בירושה).
 • גמישות מלאה במעבר בין מסלולי השקעה- ללא תשלום מס (בהשוואה לדוגמא לשינוי מסלול בקרן נאמנות המחייב פדיון ותשלום מס).
 • במקרה של פטירה- עד גיל 75 הרווחים פטורים ממס, במקרה של פטירה מעל גיל 75 היורשים משלמים 15% על הרווחים, לחילופין באם טרם נמשכה קצבה – המוטבים בפוליסה יכולים לקבל קצבה מוכרת (ישנן הוראות למצבים נוספים). ה-35 אלף הראשונים – פטורים ממס בהורשה.
 
למי זה מתאים?
 • חוסכים מעל גיל 60 שיקבלו / מקבלים קצבת פנסיה בגובה של מעל ל-4500 ₪ (נכון ל-2021לשם משיכה – שני התנאים חייבים להתקיים יחד).
למי זה לא מתאים?
 • זהירות: במצב שבו קצבת הפנסיה של המשקיע/ה שתתקבל בעתיד תהיה קטנה מ-4,500 ₪ לחודש- בעת המימוש, מלוא סכום המשיכה יחויב ב35% ניכוי מס במקור.
 • חוסכים שמחפשים השקעה נזילה מהרגע הראשון, אך לא הגיעו לפנסיה.
שלבי הפרישה עצמה
 • להתכונן לפחות 1/2 שנה לפני הפרישה / עדיף אף שנה.
 • להתקשר ליועץ פרישה / יועץ מס
 • יש לבצע פעולות המצריכות שינוי בשכר במשאבי אנוש.
 • המטרה היא מקסימום קצבה במינימום מס.
 • בחינת הנכסים ומקורות הכספיים העומדים לרשות הגמלאי (חסכונות, נדל"ן, פנסיה, גמל, השתלמות).
 
5 הדברים שצריך לעשות לפני שפורשים לפנסיה מיועד לגילאי 60+
 1. פורשים לגמלאות שחסכו בקרנות הפנסיה החדשות, צריכים לבחור בכמה קצבאות הם מעוניינים לקבל: 120,180,240 או בכלל לא.
מה המשמעות?
אם ארע מקרה מוות, לפני קבלת מספר הקצבאות המובטחות שנבחרו, היתרה תעבור ליורשים, ככל שמספר הקצבאות גבוהה יותר, הקצבה החודשית תהיה נמוכה יותר.
במקרה של אריכות ימים , כלומר יותר מתקופת הקצבאות המובטחת, תקבלו קצבה עד תום חייכם.
 1. לבחור כיסוי לבני הזוג:
יש לבחור לבצע את אחוז הכיסוי לבן הזוג אם נשאר בן זוג בחיים לאחר מוות, האם יקבל קצבה לכל חייו ובאיזה שיעור מהקצבה שלכם. ככל הנראה, כשהשיעור גבוהה יותר, הקצבה החודשית נמוכה יותר. בחירה חשובה כאשר גם לבן הזוג ישנה פנסיה, או שאין לו ו/או קצבה מזערית.
 1. מה הם מקורות הקצבה?
לחוסכים בקרנות הפנסיה יש בחירה מהיכן יקבלו את הקצבה שנעשית משלושה היבטים:
 1. אם חסכתם בקרן מסוימת, האם כדאי לקבל את הקצבה מקרן אחרת עם דמי ניהול נמוכים יותר ותנאי המרה טובים יותר, ואז ניתן לנייד לפני תחילת קבלת הקצבה, אחרת לא ניתן לנייד את החסכון.
 2. אם ישנם מספר מכשירי חסכון כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות אחרים, ניתן לבחור מאיזה חסכונות ניתן לקבל את המקסימום הקצבה ולהשאיר את השאר להורשה או לסכום הוני.
 3. אם הקצבה נמוכה מידי, צריך לתכנן כיצד להשלימה, ניתן לעשות זאת ע"י הפקדה למכשירי חסכון שיעניקו לכם קצבה פטורה ממס.
 1. לדאוג להקטנת המס:
בזמן הפרישה יש לכל אחד מאתנו פטורים ממס הכנסה, חלקם על מענקים וחלקם על קצבה שנתקבלה, ניתן לבחור לנצל את הפטורים ואיך למשוך את המענקים, בחירה נכונה תביא בהכרח לחסכון במס ותגדיל את הקצבה שנקבל.
 1. מכיוון שמקורות ההכנסה משתנים עם היציאה לגמלאות כדאי לעבור על ההוצאות השוטפות ולהתאימם להכנסה החדשה וכך לארגן מחדש את תקציב הבית.
 
יועצי הפרישה יועצי המס של קידמה ידאגו לתכנן יחד איתך ולהכניסך לפרישה במקסימום קצבה ובמינימום מס.