קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח. לעומת: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הכוללים ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
 
אפשרויות רכישת קופת גמל
  • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים
  • הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי
צבירת החיסכון
החיסכון שנצבר לזכות העמית עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקופה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים. מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח 'משלמת', ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו אלא אם כן יציג שהקצבה החודשית שהוא עומד לקבל גבוהה מ4,500 ₪

גובה ההפקדות
בקופת גמל לשכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עוד 8.33%  לפיצויים. הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים, הפטורים ממס בידי העובד, מוגבלת בתקרת שכר בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק. אין מגבלה על הפקדת המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים. 
בקופה לעצמאים: עד 16% מההכנסה המזכה, מוגבל בתקרה לעניין הטבות המס.

יתרונות קופת גמל
  • חיסכון טהור ללא רכיבי ועלויות ביטוח
  • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית
קידמה משווקת קופות גמל וקרנות השתלמות בארגוני עובדים של בתי השקעות המובילות בישראל .