האנשים
אנו מאמינים במגע האנושי ובהתייחסותנו לכל אדם בשר הוא אדם, בצורה המקצועית ושרות האישי.
 
היצירתיות 
החלטות כלכליות הנוגעות לנכסיו הפיננסיים של האדם אינן פשוטות.
אנו מאמינים במתן פתרונות מיוחדים לכל אדם ואדם.
 
העצמה
אנו מאמינים כי גודלנו כמייצגים של 30,000 עובדים בתוך 
ארגוני עובדים וגדולים, נותן לנו את העוצמה מול חברות הביטוח,קופות הגמל וקרנות הפנסיה להשיג עבור כל אדם תנאים טובים ומיוחדים.

אמנת השירות של קידמה י.נ. סוכנות לביטוח בע"מ

א.    אנו נתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד ונכבד את פרטיותם.

ב.    אנו נפעל לעדכן את לקוחותינו לגבי אופן קבלת השירות, דרכי התקשורת ושעות הקבלה.

ג.    נקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותינו, נספק מענה ראשוני לכל פנייה ונמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל שניתן וזאת תוך שני ימי עסקים.

ד.    ניתן מענה ענייני בזמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר כל מסמך ואישור וכן להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשור למוצר, מבלי לפגוע בהוראות אחרות.

ה.    נמסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותינו על פי דין לרבות לקוח לשעבר כל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

ו.    נמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח ונביא לידיעת הלקוח את דרכי הפעולה וליישום התביעה.