TCT – Total Customer Treatment - טיפול כולל ממוקד לקוח , זוהי תפיסת עולמנו 

בקבוצת קידמה . תפיסתנו זו מיושמת יום יום ,שעה שעה ,עבור כל לקוח .

שיטת העבודה בארגונים : שלב שלב - פתרון כולל
 
שלב הייעוץ
 • בחינת הצרכים הספציפיים של הארגון.
 • הכנה וכתיבת מפרט המוצרים – "תפירת חליפה".
 • העברת המפרט לגופים הפיננסיים השונים (חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה) על מנת לקבל הצעות.
 • ניתוח ומיון הצעות החוזרות מהגופים הפיננסיים והסקת מסקנות .

שלב ההתאמה
 • הבאת מספר אלטרנטיבות של הגופים הפיננסיים לדיון יחד עם הארגון, תוך כדי משא ומתן עם הגופים הפיננסיים .
 • בחירת מוצר או מוצרים אשר יוצעו לציבור העובדים.

שלב הטיפול הממוקד בעובד
 • ייצוג מלא של העובד מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות – טיפול כולל ממוקד לקוח .
 • פגישה אישית עם כל עובד והסבר המוצרים , בסיוע תוכנת מחשב ייחודית.
 • רכישת המוצרים ע"י העובד.
 • טיפול בלוגיסטיקה מול הגוף הפיננסי,
טכנולוגית מידע - IT
 • על מנת להעניק לעובד טיפול כולל וממוקד, מוזנת מערכת המחשוב שלנו באורך שוטף בכל נתוני העובד ומשפחתו – נתונים אישיים , פיננסיים וביטוחיים היוצרים פרופיל מצב לקוח.
 • בלחיצת כפתור ניתן לראות את מצבו של העובד, אפשרויות השיפור ושדרוגו.