קידמה י.נ. סוכנות לביטוח נוסדה בשנת 1988 ופועלת בתחומי הביטוח והפנסיה והפיננסים הן במגזר הפרטי והן במגזר ארוגני עובדים.

הקבוצה פועלת בקרב ארגוני עובדים ומוסדות מהגדולים במדינה ומשמשת להם כזרוע מייעצת ומבצעת לעובדים בתחומי הפעילות.
ועדי העובדים נעזרים בנו לביצוע ביטוחים קולקטיבים ופרטיים בתחום: חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות וסיעוד.
כמו כן, אנו נותנים שרות של תכנון פנסיוני לעובדים, ע"י פגישות אישיות במקומות העבודה השונים וביצוע המלצות לגבי הפתרונות.
שירות ותכנון הוליסטי לפרישה מעבודה, ייעוץ והתאמת מוצרי חיסכון לגמלאי ומשפחתו
בפגישה אישית עם נציג "קידמה".

קבוצת קידמה מקפידה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים על רמת שירות גבוהה בטיפול בתביעות ובשירותים נוספים.
עובדי קבוצת קידמה מצטיינים בידע ובמומחיות רחבים על מנת להגיש רמת שירות גבוהה.