דף הבית >> עזיבת עבודה
 
בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, מפסיק המעביד להפריש תשלומים לכל התוכניות הפנסיוניות והביטוחים הקולקטיבים.
יש צורך לשמור על התוכניות באופן עצמאי.
  • לשמור על זכויותיך בהמשך לפוליסות הקולקטיביות באופן פרטי ללא הצהרת בריאות ולהמשיל את גביית הפוליסה דרך הוראת קבע.
  • יש צורך לבחון את החיסכון הפנסיוני, האם יש צורך בשינוי מסלול, להמשיך להפקיד או למצוא אלטרנטיבה טובה יותר.