דף הבית >> ועדי עובדים >> תנובה >> מבנה הביטוח
 

כיסויים ביטוחיים
•    ניתוחים מהשקל הראשון
•    השתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל
•    ביטוח סיעודי
•    ביטוח מחלות קשות
•    טיפולים מחליפי ניתוח המבוצעים בישראל
•    כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
•    כיסויים לשירותים אמבולטוריים

כתבי שירותי
•    רופא עד הבית
•    חוות דעת שנייה בחו"ל – "במבט שני"