כיסויים ביטוחיים
  • כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
  • כיסויים לניתוחים ותחליפי ניתוח בחו"ל
  • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
  • ניתוחים בישראל כיסוי מלא מהשקל הראשון
  • שירותים אמבולטוריים


כתבי שירותי
  • ביקור רופא 24 שעות ביממה
  • עזרה ראשונה ברפואת שיניים
  • שירותי ייעוץ פסיכולוגי