דף הבית >> ועדי עובדים >> נמל חיפה >> מבנה הביטוח
 

כיסויים ביטוחיים
•    כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
•    כיסוי בגין ניתוחים פרטיים מהשקל הראשון
•    טיפולים מחליפי ניתוח המבוצעים בישראל 
•    ניתוחים בחו"ל
•    השתלות, ניתוחים וטיפולים בחו"ל – לבני המשפחה  
  • אופציה להרחבה לכיסוי אמבולטורי