דף הבית >> ועדי עובדים >> מד"א >> מבנה הביטוח
 

כיסויי ביטוח - רובד הבסיס
•    כיסוי להשתלות, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל
•    כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
•    כיסוי לשירותים אמבולטוריים
•    ביטוח סיעודי
•    ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל


כיסויי ביטוח - רובד הרחבה (וולונטרי)
•    כיסוי מורחב לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל מהשקל ראשון
•    כיסוי מורחב לניתוח ומחליפי ניתוח בישראל במסלול משלים שב"ןכתבי שירות - (רובד מורחב וולונטרי)
•    שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים
•    שירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי