דף הבית >> ועדי עובדים >> גדות >> מבנה הביטוח
 

כיסויים ביטוחיים
•    כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
•    כיסוי להשתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
•    כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל
•    כיסוי לשירותים אמבולטוריים

כתבי שירותי
•    ייעוץ תרופתי
•    רופא עד הבית