כיסויי ביטוח - רובד הבסיס
  •     פרק השתלות ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל-  כריתת איבר אשר נלקח מגופו של אדם, או של בעל חיים לצורך רפואי            להשתלת איבר בגופו של המבוטח וכל הכרוך בכך, כולל אשפוזים וטיפולים עד לסכום של 5,000,000 ש"ח .  הכיסוי          כולל טיפולים ו/או ניצוחים מיוחדים בחו"ל.
  •     תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות -  מתן תרופה לטיפול רפואי, לתרופות שאינן רשומות בסל הבריאות, במטרה              לסייע  להחלמת המבוטח.  הכיסוי יהיה עד 2,000,000 ש"ח .


כיסויי ביטוח - רובד הרחבה (וולונטרי)
•    פרק ניתוחים באמצעות נותן השירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח
•    פרק שירותים אמבולטוריים הכוללים בין היתר בדיקות אבחנתיות, אביזרים רפואיים ועוד.כתבי שירות לרפואה משלימה - (רובד מורחב וולונטרי)
•    טיפולים כגון: אקופונקטורה, רפלקסולוגיה, שיאצו, כירופרקטיקה ועוד.