מס' טלפון: 2735* - הראל

במצבי חירום יש לפנות אל:

לתביעות ניתן לפנות אל:
ליז עשור
דוא"ל: liz@kidam-ins.co.il 
טל': 073-2195711.