ועדי עובדים          
 
קבוצת קידמה מטפלת במספר רב של ארגוני עובדים על מנת לשפר וליעל את השירות. אם הנך נמנה על אחד מהארגונים המופיעים ברשימה, תוכל לקבל מידע על השירותים והביטוחים הקולקטיביים והאישיים שאנו נותנים לארגונך.
בכל מקרה תוכל להיכנס למידע אישי בכניסה ללקוחות.