הלוואות          
 
בדומה לתוכניות חיסכון אחרות, גם קופות פנסיוניות מציעות אפשרות ללוות כספים, כנגד הסכומים המופקדים בהן. בניגוד למשיכת כספים מתוכניות פנסיוניות, הכרוך בתשלום קנסות ופוגע בצורה בלתי-הפיכה בחיסכון (הסכום שנצבר בו לפנסיה קטן), הלוואה כנגד החיסכון הפנסיוני, אינה כרוכה בתשלומי קנסות ובמידה והלווה עומד בהחזר ההלוואה, אין פגיעה בחיסכון לגיל הפרישה. 
הקופות מציעות גם הלוואות לתקופה ארוכה ולרוב בריבית נמוכה יותר מזו של תוכניות החיסכון הרגילות 
עם זאת, חשוב לזכור כי כספים הנצברים בקופה לחיסכון פנסיוני מיועדים לגיל הפרישה, ולקיחת הלוואה כנגד כספים אלה, ללא החזר שוטף וודאי, יכולה להוביל לפגיעה בגובה החיסכון. במקרה בו הלווה אינו יכול לעמוד בהחזר, ההלוואה תוחזר מהחיסכון בקופה. 
לכן, לפני לקיחת הלוואה כנגד החיסכון הפנסיוני, יש לשקול האם ניתן לעמוד בהחזרים לאורך תקופת ההלוואה