הלוואות          
 
בדומה לתוכניות חיסכון אחרות, גם קופות פנסיוניות מציעות אפשרות ללוות כספים, כנגד הסכומים המופקדים בהן. בניגוד למשיכת כספים מתוכניות פנסיוניות, הכרוך בתשלום קנסות ופוגע בצורה בלתי-הפיכה בחיסכון (הסכום שנצבר בו לפנסיה קטן), הלוואה כנגד החיסכון הפנסיוני, אינה כרוכה בתשלומי קנסות ובמידה והלווה עומד בהחזר ההלוואה, אין פגיעה בחיסכון לגיל הפרישה. 
הקופות מציעות גם הלוואות לתקופה ארוכה ולרוב בריבית נמוכה יותר מזו של תוכניות החיסכון הרגילות 
עם זאת, חשוב לזכור כי כספים הנצברים בקופה לחיסכון פנסיוני מיועדים לגיל הפרישה, ולקיחת הלוואה כנגד כספים אלה, ללא החזר שוטף וודאי, יכולה להוביל לפגיעה בגובה החיסכון. במקרה בו הלווה אינו יכול לעמוד בהחזר, ההלוואה תוחזר מהחיסכון בקופה. 
לכן, לפני לקיחת הלוואה כנגד החיסכון הפנסיוני, יש לשקול האם ניתן לעמוד בהחזרים לאורך תקופת ההלוואה.
 
מהם התנאים להלוואה כנגד חיסכון בקופת גמל או קרן השתלמות?
  • ניתן ללוות כספים בגובה של עד 80% מהכספים הנזילים המופקדים בקופת גמל או קרן השתלמות, עד 50% מהכספים הלא-נזילים בקרן השתלמות, ועד 30% מהכספים הלא-נזילים בקופת גמל.
  • לא ניתן ללוות כספים כנגד כספי פיצויים המופקדים בקופת גמל.
  • לא ניתן לקבל הלוואה כנגד כספים המופקדים בקופת גמל בחשבון שמוטל עליו עיקול או שעבוד.


 
  • קידמה משווקת מגוון תוכניות לחיסכון פנסיוני המציעות ללקוחות אפשרות לקבלת הלוואה למטרות שונות, בתנאים נוחים.