עקב הרפורמה בביטוח תאונות אישיות
יהיה שינוי החל מחודש פברואר 2021
מצ"ב הסבר על השינויים והצעתנו המיוחדת ללקוחות קידמה

נא להכנס לקישור