ביטוח סיעודי מעניק כיסוי למימון הוצאות טיפול במי שאינם יכולים לטפל בעצמם – אדם שעבר תאונה קשה, נכים, קשישים, תשושים וכד'. גם מי שנפגעו בתאונה או מחלה ואיבדו את היכולת לבצע פעולות יומיומיות – באופן זמני או לצמיתות – מוגדרים כסיעודיים. בניגוד למה שמקובל לחשוב, מצב סיעודי אינו רק נחלתם של מבוגרים. גם צעירים עלולים להיקלע למצב סיעודי במקרה של תאונה או מחלה.

למה צריך?
מטרת הביטוח - להעניק פיצוי חודשי למבוטח בהיותו במצב סיעודי, כלומר כאשר הוא זקוק לסיוע בפעילות יומיומית כגון לקום, להתלבש, להתרחץ, לאכול וכו’ (בהתאם להגדרות שבפוליסה). הפיצוי ישולמו למשך כל חיי המבוטח או לתקופה של מספר שנים, כפי שנקבע ע"י המבוטח בעת רכישת הפוליסה.

מצב הסיעוד במדינת ישראל
 
* האחריות העיקרית על טיפול באדם שמצבו סיעודי מוטלת לפי חוק על בני משפחתו .
* העלות החודשית למאושפז באופן פרטי במוסד סיעודי הינו 10,000 -20,000 ש"ח .
 
* חוק הסיעוד ,באמצעות המוסד לביטוח לאומי , מעניק סיוע מנימלי לאנשים מעל גילך הפרישה
 (מס’ שעות טיפול שבועיות של מטפל ) אך ורק לאדם במצב סיעודי השוהה בביתו .
* התוכניות ה’משלימות’ של קופות החולים מעניקות לאוכלוסיה המבוגרת פיצוי מינימלי
  להוצאות הטיפול והאשפוז הסיעודי.
* משרד הבריאות עוזר במימון עלות המוסד לפי מבחני תפקוד והכנסה.
* משרד הרווחה מסייע לאדם תשוש השוהה במוסד ,עם מוגבלות תפקודית קלה יותר ממצב סיעודי.
 
אפשרויות רכישת הפוליסה
  • פוליסת ביטוח סיעודי כוללת פיצוי כספי חודשי, המשולם  למבוטח הנקלע למצב סיעודי, למימון הוצאות טיפול הקשורות במצבו, בכלל זה אשפוז במוסד סיעודי. גובה הפיצוי החודשי נקבע ע"י הלקוח בעת רכישת הפוליסה, עפ"י צרכיו, יכולותיו הכספיות והשקפת עולמו. הפיצוי החודשי במצב סיעודי משולם לתקופה המוגדרת בתנאי התוכנית.
  • בביטוח סיעודי מוגדרת תקופת המתנה – התקופה שבין הפיכת הלקוח לחולה סיעודי לבין תחילת תשלומי הפיצוי.
  • קיימות פוליסות ביטוח סיעודי עם פרמיה (תשלום חודשי) קבועה ועם פרמיה משתנה, הגדלה כל מספר שנים עד גיל 65, מועד בו הפרמיה הופכת לקבועה. בפוליסה עם פרמיה משתנה, התשלום החודשי לפוליסה  נמוך בתחילת  הדרך ומתייקר בכל חמש שנים, עד הגיע המבוטח לגיל 65.
  • סכומי הביטוח שאפשר לרכוש אינם מוגבלים וניתן להתאים לאיכות הטיפול הסיעודי הרצוי.
קידמה משווקת פוליסות ביטוח סיעודי פרטי או קולקטיבי בארגוני עובדים של חברות הביטוח המובילות בישראל ומתאימה לכל לקוח את הכיסויים המתאימים לו ביותר, עפ"י יכולתו וצרכיו.