ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי למשפחת המבוטח במקרה, חלילה, של פטירה כאשר הפיצוי מבטיח למשפחה יכולת קיום.
 
למה צריך?
כאשר עובד הולך לעולמו, נותרת משפחתו ללא הכנסה כספית.
המטרה היא להבטיח לשאירים רמת הכנסה דומה לזו שהתרגלו אליה.
המשפחה תקבל סכום כסף חד פעמי אשר ייתן למשפחה "אור" לעתיד.
 
אפשרויות רכישת הפוליסה:
  • סכום הביטוח מוגדר מראש ע"י מבוטח והוא משולם למוטבים שבחר המבוטח כפיצוי חד פעמי, או כסכום חודשי קבוע לתקופה קצובה, לאחר מות המבוטח.
  • גובה הפיצוי המוגדר בפוליסה, ניתן לשינוי בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח במהלך חייו.
  • פוליסת ביטוח חיים בתוקף, כל עוד בעל הפוליסה משלם את הפרמיה או עד תום תוקף הפוליסה. 
קידמה משווקת פוליסות ביטוח חיים פרטי או קולקטיבי בארגוני עובדים של חברות הביטוח המובילות בישראל ומתאימה לכל לקוח את הכיסויים המתאימים לו ביותר, עפ"י יכולתו וצרכיו.