ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק קצבה חודשית בזמן שאדם
אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה.

למה צריך?
להבטיח לעובד הכנסה חודשית, המהווה חלופה להכנסתו מעבודה שאבדה.
כאשר עובד מאבד את יכולתו לעבוד מפאת מחלה או תאונה, הוא איננו יכול לפרנס את משפחתו.
לצד הכנסתו החסרה, הוצאותיו גדלות – נחוצים לו טיפולים רפואיים, תרופות, אשפוזים. אלו הוצאות אשר לא קיימות כשאדם בריא עובד ומתפרנס.
המשמעות היא: האדם הופך לנטל על משפחתו, ומטרת התוכנית להבטיח הכנסה חודשית המכילה חלופה להכנסה מעבודה שאבדה.

אפשרויות הרכישה של הפוליסה
 • אובדן כושר עבודה עיסוקי מלא או חלקי
 • הגדרה עיסוקית/מקצועית לעומת הגדרה רגילה היוצרת בעיה בזמן המקרה.
  1. אובדן כושר עבודה רגיל- מצבו הרפואי של המבוטח עקב מחלה או תאונה שנשלל ממנו לעבוד בעיסוק הדומה לניסיונו והשכלתו.
  2. אובדן כושר עבודה עיסוקי- מצבו הרפואי של המבוטח עקב מחלה או תאונה שנשלל ממנו במקצוע בו עסק ערב קרות מקרה הביטוח.
 • ללא קיזוז ביטוח לאומי
 • פיצוי מיוחד להתאמה /שינוי מקצוע או עיסוק
 • פיצוי עבור הפחתת הכנסה עקב מעבר לעיסוק אחר
 • זכאות לפיצוי סיעוד נוסף עקב אובדן כושר העבודה.
 • תשלום מיוחד לשיקום
 • תשלום רטרואקטיבי נוסף לאחר תקופת ההמתנה.
 • הביטוח מכסה עבודה לתקופות ממשוכות ומספק ללקוח הזמנ חודשית בשיעור של עד 75% ממשכורתו הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לאירוע.
 • כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה חלקי, משמע פיצוי גם באובדן כושר עבודה במקרה של איבוד 25% מכושר העבודה לעומת 75% ומעלה ברגיל ומעלה.
קידמה משווקת פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה פרטי או קולקטיבי בארגוני עובדים של חברות הביטוח המובילות בישראל ומתאימה לכל לקוח את הכיסויים המתאימים לו ביותר, עפ"י יכולתו וצרכיו.

מלא את טופס הפרטים המצורף ואנו נחזור אליך עם הצעה אטרקטיבית.