דף הבית >> ועדי עובדים >> תנובה >> אובדן כושר עבודה
 
אובדן כושר עבודה מקצועי/עיסוקי בפוליסת א.כ.ע קולקטיבי
  • כל עובד קבוע  מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי, שממומן ע"י תנובה בסכום של 2,200 ₪ פיצוי חודשי.
  • כל עובד קבוע רשאי להרחיב את כיסוי הביטוח מעבר לביטוח  הקולקטיבי בהתאם לרמת הכנסתו הכוללת (עובד זמני יכול לרכוש את הביטוח באותם תנאים ,ללא הרובד הראשון הממומן ע"י  הנהלת תנובה)
  • הגדרת הביטוח באובדן כושר עבודה הינה ייחודית רק לעובדי תנובה ומקרה הביטוח מוגדר: " אי יכולת לעבוד בעבודה בתנובה שקרה ערב מקרה הביטוח".   ז"א שעובד שאינו יכול לעבוד  כתוצאה ממחלה או תאונה בעיסוק שבו עסק סמוך למקרה הביטוח, יוכל לקבל קצבה חודשית למשך היעדרותו  מעבודה עד גיל  67 המוקדם מבניהם.
  • זהו יתרון מאוד גדול לעובדים העוסקים בעבודות כפיים כגון מפעילי מכונות, נהגים, מחסנאים, מפעילי ציוד כבד וכו'.